{"art":{"works":[{"id":"art_0","title":"\u9752\u7dda\u7d0b\u8336\u76cc","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/01.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u78c1\u5668 \/ porcelain"],["finish","\u30aa\u30ea\u30b8\u30ca\u30eb\u91c9\u85ac \/ original glaze"],["size","W105mm H78mm"]],"desc":"","price":""},{"id":"art_1","title":"\u9ed2\u7dda\u7d0b\u8336\u76cc \/ \u91d1\u5f69\u7dda\u7d0b\u8336\u76cc","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/011.jpg"],"data":[["title","(\u5de6)\u9ed2\u7dda\u7d0b\u8336\u76cc
(\u53f3)\u91d1\u5f69\u7dda\u7d0b\u8336\u76cc"],["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u78c1\u5668 \/ porcelain"],["finish","\uff08\u5de6\uff09\u9ed2\u91c9\u85ac\u3001\u30b5\u30f3\u30c9\u30d6\u30e9\u30b9\u30c8
\uff08\u53f3\uff09\u91d1\u5f69\u3001 \u30b5\u30f3\u30c9\u30d6\u30e9\u30b9\u30c8 \/
\uff08L\uff09black glaze, sandblast
(R) gold overglaze, sandblast"],["size","W105mm H78mm"]],"desc":"","price":""},{"id":"art_2","title":"Goblet","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/012.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_14_01.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u78c1\u5668 \/ porcelain"],["finish","\u30d7\u30e9\u30c1\u30ca\u5f69 \/ Platinum over glaze"],["size","W65mm H130mm"]],"desc":"","price":""},{"id":"art_3","title":"\u9ed2\u9280\u7c92\u7dda\u7d0b\u8336\u76cc","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/013.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/chawan_01-02-2.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u78c1\u5668 \/ porcelain"],["finish","\u9ed2\u91c9\u85ac\u3001\u9280\u5f69\u3001\u30b5\u30f3\u30c9\u30d6\u30e9\u30b9\u30c8 \/ black glaze, silver overglaze, sandblast"],["size","W128mm H80mm"]],"desc":"","price":""},{"id":"art_4","title":"\u9ed2\u6414\u843d\u91d1\u7dda\u7d0b\u4e8c\u91cd\u8336\u76cc","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/014.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_futae-chawan_01.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u78c1\u5668 \/ porcelain"],["finish","\u9ed2\u91c9\u85ac\u3001\u91d1\u5f69\u3001\u30b5\u30f3\u30c9\u30d6\u30e9\u30b9\u30c8 \/ black glaze, gold overglaze, sandblast"],["size","W128mm H80mm"]],"desc":"","price":""},{"id":"art_5","title":"sizuku","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/015.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u78c1\u5668 \/ porcelain"],["finish","\u900f\u660e\u91c9\u85ac"],["size","W130mm H100mm D100mm"]],"desc":"","price":""},{"id":"art_6","title":"\u99ac\u4e0a\u76c3","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/016.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u78c1\u5668 \/ porcelain"],["finish","\u4e0a\u7d75\u3001\u30b5\u30f3\u30c9\u30d6\u30e9\u30b9\u30c8 \/ overglaze, sandblast"],["size","W100mm\u00a0 H60mm"]],"desc":"","price":""},{"id":"art_7","title":"\u6d77\u6ce2 \/ Kaiha","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/017.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u30ca\u30a4\u30ed\u30f3 \/ nylon"],["finish","\u6f06\u5442\u8272\u4ed5\u4e0a\u3052 \/ urushi polished"],["size","\u03c6350mm\u00a0H50mm"]],"desc":"Next Kogei 2015 \u51fa\u54c1","price":""},{"id":"art_8","title":"\u91d1\u6d77\u6ce2 \/ Kin-Kaiha","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/018.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_\u91d1\u6d77\u6ce202-2.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai, \u5c71\u672c\u91d1\u7b94\u5de5\u623f \/ Yamamoto gold leaf company"],["material","\u30ca\u30a4\u30ed\u30f3 \/ nylon"],["finish","\u91d1\u6ca2\u7b94 \/ Kanazawa-gold leaf gilded"],["size","\u03c6180mm\u00a0H35mm"],["","Next Kogei 2015 \u51fa\u54c1"]],"desc":"Next Kogei 2015 \u51fa\u54c1","price":""},{"id":"art_9","title":"\u811a\u4ed8\u304d\u6298\u6577 \/ Ashitsuki-Oshiki","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/019.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai, \u77f3\u8535 \u653f\u55e3 \/ Masatsugu Ishikura"],["material","\u30ca\u30a4\u30ed\u30f3 \/ nylon"],["finish","\u6f06\u5442\u8272\u4ed5\u4e0a\u3052 \/ Urushi polished"],["size","\u03c6180mm\u00a0H35mm"]],"desc":"Next Kogei 2015 \u51fa\u54c1","price":""},{"id":"art_10","title":"\u5f27 \/ Ko","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0110.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/02.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/03.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/04.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai, \u5c71\u672c\u91d1\u7b94\u5de5\u623f \/ Yamamoto gold leaf company, \u77f3\u8535\u653f\u55e3\/ Masatsugu Ishikura"],["material","\u30ca\u30a4\u30ed\u30f3 \/ nylon"],["finish","\u6f06\u3001\u91d1\u6ca2\u7b94 \/ Urushi, Kanazawa gold leaf gilded"],["size","\u03c6230mm\u00a0H60mm"]],"desc":"Next Kogei 2015 \u51fa\u54c1","price":""},{"id":"art_11","title":"\u591a\u9762 \/ tamen","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0111.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/021.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai, \u5c71\u672c\u91d1\u7b94\u5de5\u623f \/ Yamamoto gold leaf company, \u77f3\u8535 \u653f\u55e3\/ Masatsugu Ishikura"],["material","\u30ca\u30a4\u30ed\u30f3 \/ nylon"],["finish","\u6f06\u3001\u91d1\u6ca2\u7b94 \/ Urushi, Kanazawa gold leaf gilded"],["size","\u03c6180mm\u00a0H45mm"]],"desc":"Next Kogei 2015 \u51fa\u54c1","price":""},{"id":"art_12","title":"timelessness 001","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0112.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/022.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/031.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/041.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/05.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai, \u5c71\u672c\u91d1\u7b94\u5de5\u623f \/ Yamamoto gold leaf company"],["material","\u30ca\u30a4\u30ed\u30f3 \/ nylon"],["finish","\u91d1\u6ca2\u7b94 \/ Kanazawa gold leaf gilded"],["size","\u03c6200mm\u00a0H107mm"]],"desc":"eAT KANAZAWA 2016 \u30c8\u30ed\u30d5\u30a3\u30fc","price":""},{"id":"art_13","title":"\u6d6e\u904a\u3059\u308b\u5668","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0113.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai, \u5317\u51fa\u658e\u592a\u90ce \/ Kitade Saitaro"],["material","\u30ca\u30a4\u30ed\u30f3\u3001\u78c1\u77f3 \/ nylon, magnet"],["finish","\u91d1\u6ca2\u7b94 \/ Kanazawa gold leaf gilded"],["size","\u03c6200mm\u00a0H107mm"]],"desc":"","price":""},{"id":"art_14","title":"true or not","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_aL01_Art013_17112.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_Lkogei_compe_right.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_Lkogei_compe_left.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_Lkogei_compe_detail_02.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u30ca\u30a4\u30ed\u30f3 \/ nylon"],["finish","\u5857\u7acb\u3066\u6f06 \/ Urushi lacquered"],["size","W820mm\u00a0H570mm D660mm"]],"desc":"\u7b2c3\u56de \u91d1\u6ca2\u30fb\u4e16\u754c\u5de5\u82b8\u30c8\u30ea\u30a8\u30f3\u30ca\u30fc\u30ec \u51fa\u54c1","price":""},{"id":"art_15","title":"Grid box","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0115.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/023.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u30ca\u30a4\u30ed\u30f3 \/ nylon"],["size","140mm\u00d7140mm\u00a0H110mm"]],"desc":"","price":""},{"id":"art_16","title":"timelessness japan","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0116.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/024.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/032.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai
\u767e\u702c \u73b2\u4e9c \/ Reia Momose
\u77f3\u8535 \u653f\u55e3 \/ Masatsugu Ishikura
\u89d2\u7530 \u548c\u4e5f \/ Kazuya Sumida
\u4e0a\u753a \u9054\u4e5f \/ Tatsuya Uemachi
\u5317\u51fa\u658e\u592a\u90ce \/ Kitade Saitaro"],["material","\u30ca\u30a4\u30ed\u30f3 \/ nylon"],["finish","\u65e5\u672c\u6f06\u3001\u4e2d\u56fd\u6f06\u3001\u30a6\u30ec\u30bf\u30f3 \/ Japan-Urushi, China-Urushi, Urethane"],["size","W685mm\u00a0H410mm D650mm"],["","KENPOKU ART 2016 \u51fa\u54c1"]],"desc":"KENPOKU ART 2016 \u51fa\u54c1","price":""},{"id":"art_17","title":"\u559c\u6012\u611b\u697d","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0117.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/025.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/033.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai
\u4eca\u897f \u5eb7\u66a2 \/ Yasunobu Imanishi
\u5409\u6751 \u8309\u8389 \/ Mari Yoshimura"],["material","\u78c1\u5668 \/ porcelain"],["finish","\u91c9\u85ac\u3001\u91d1\u5f69\u3001\u9280\u5f69\u3001\u8d64\u7d75\u4ed8\u3051\u91c9\u85ac \/ glaze, gold&silver over glaze, overglaze enamel"],["size","\u03c680mm \u00d7 H50mm"]],"desc":"\u4eba\u306e\u982d\u90e8\u30923D\u30b9\u30ad\u30e3\u30f3\u3057\u3001\u8868\u60c5\u3092\u559c\u6012\u611b\u697d\u306e4\u3064\u306b\u5909\u5316\u3055\u305b\u3066\u9ad8\u53f0\u306b\u914d\u7f6e\u3057\u305f\u76c3\u3002
\r\n\u300e\u54c0\u3057\u3044\u9854\u306f\u898b\u305f\u304f\u306a\u3044\u300f\u3068\u3044\u3046\u601d\u3044\u304b\u3089\u54c0\u3092\u611b\u306b\u4ee3\u3048\u305f\u3002","price":""},{"id":"art_18","title":"Sinya-Nakajima OKIAGARI","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0118.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai
\u5317\u51fa \u658e\u592a\u90ce \/ Kitade Saitaro"],["material","\u78c1\u5668\u3001\u30de\u30db\u30ac\u30cb\u30fc\u3001\u9ed2\u6a80\u3001\u767d\u8776\u8c9d\u3001\u30a2\u30d0\u30ed\u30f3\u8c9d \/ Porcelain, Mahogany, Ebony, White MOP(Mother of Pearl), Abalone"],["finish","\u30de\u30c3\u30c8\u91c9\u85ac\u3001\u30ac\u30e9\u30b9\u30b3\u30fc\u30c8 \/ mat glaze, Glass coat"],["size","120mm\u00d7100mm ,H 135mm"]],"desc":"eAT KANAZAWA 2017 \u30c8\u30ed\u30d5\u30a3\u30fc","price":""},{"id":"art_19","title":"\u30a4\u30f3\u30ec\u30a4\u30a2\u30fc\u30c8\u30d1\u30cd\u30eb \/ inlay-art panel","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0119.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/07_01.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/07_02.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/08_01.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/08_02.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/09_01.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/09_02.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/10_01.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/10_02.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/11_01.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/11_02.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/12.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/13.jpg"],"data":[["artisan","\u5317\u51fa\u658e\u592a\u90ce \/ Kitade Saitaro"],["material","\u8c9d\u3001\u9ed2\u6a80\u3001\u771f\u936e \/ shellfish, ebony, brass"],["finish","\u6728\u8c61\u5d4c\u3001\u87ba\u923f\u7d30\u5de5 \/ Tree inlining, inlaid mother-of-pearl"],["size","35mm\u00a0\u00d7 35mm"],["frame size","100mm x 100mm x 12mm"],["
",""],["Phoenix (\u706b\u306e\u9ce5)",""],["material","\u9ed2\u6a80\u3001\u30e1\u30fc\u30d7\u30eb\u3001\u30d6\u30d3\u30f3\u30ac\u3001\u767d\u8776\u8c9d\u3001\u9ed2\u8776\u8c9d\u3001\u9ec4\u8776\u8c9d \/ Ebony,Maple,Bubinga,White MOP,Black MOP,Yellow MOP(Mother of Pearl)"],["finish","\u30a6\u30ec\u30bf\u30f3\u30de\u30c3\u30c8 \/ Urethane Matt"],["
",""],["Astro Boy (\u30a2\u30c8\u30e0\uff09",""],["material","\u9ed2\u6a80\u3001\u30e1\u30fc\u30d7\u30eb\u3001\u30d6\u30d3\u30f3\u30ac\u3001\u30db\u30aa\u30ce\u30ad\u3001\u767d\u8776\u8c9d\u3001\u9ed2\u8776\u8c9d \/ Ebony,Maple,Bubinga,Magnolia,White MOP,Black MOP(Mother of Pearl)"],["finish","\u30a6\u30ec\u30bf\u30f3\u30de\u30c3\u30c8 \/ Urethane Matt"],["
",""],["Princess Kingnight (\u30ea\u30dc\u30f3\u306e\u9a0e\u58eb\uff09",""],["material","\u9ed2\u6a80\u3001\u30e1\u30fc\u30d7\u30eb\u3001\u30d6\u30d3\u30f3\u30ac\u3001\u30db\u30aa\u30ce\u30ad\u3001\u30b3\u30a2\u3001\u767d\u8776\u8c9d\u3001\u9ed2\u8776\u8c9d\u3001\u30a2\u30d0\u30ed\u30f3\u8c9d \/ Ebony,Maple,Bubinga,Magnolia,Koa,White MOP,Black MOP(Mother of Pearl),Abalone"],["finish","\u30a6\u30ec\u30bf\u30f3\u30de\u30c3\u30c8 \/ Urethane Matt"],["the Three-eyed one (\u4e09\u3064\u76ee\u304c\u3068\u304a\u308b\uff09",""],["material","\u9ed2\u6a80\u3001\u30e1\u30fc\u30d7\u30eb\u3001\u30d6\u30d3\u30f3\u30ac\u3001\u767d\u8776\u8c9d\u3001\u9ed2\u8776\u8c9d\u3001\u771f\u936e\/Ebony,Maple,Bubinga,White MOP,Black MOP(Mother of Pearl),Brass"],["finish","\u30a6\u30ec\u30bf\u30f3\u30de\u30c3\u30c8 \/ Urethane Matt"],["
",""],["Black Jack (\u30d6\u30e9\u30c3\u30af\u30b8\u30e3\u30c3\u30af\uff09",""],["material","\u9ed2\u6a80\u3001\u30e1\u30fc\u30d7\u30eb\u3001\u30d6\u30d3\u30f3\u30ac\u3001\u30d0\u30c3\u30af\u30a2\u30a4\u30d0\u30fc\u30eb\u3001\u767d\u8776\u8c9d\u3001\u9ed2\u8776\u8c9d \/ Ebony,Maple,Bubinga,Buck Eye Burl,White MOP,Black MOP(Mother of Pearl)"],["finish","\u30a6\u30ec\u30bf\u30f3\u30de\u30c3\u30c8 \/ Urethane Matt"]],"desc":"with Tezuka Productions","price":""},{"id":"art_20","title":"\u96e8\u8679\u7cf8","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0120.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/026.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/034.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/042.jpg"],"data":[["artisan","secca"],["material","\u7dbf\u3001\u92fc\u3001\u925b \/ cotton, steel, lead"],["size","3572mm\u00d7210mm H874mm"],["",""],["",""]],"desc":"\u96e8\u5eb5 \u91d1\u6ca2\u306e\u30a8\u30f3\u30c8\u30e9\u30f3\u30b9\u306b\u5e38\u8a2d
\r\n","price":""},{"id":"art_21","title":"Sinya-Nakajima Wowkulele","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0121.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/027.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/035.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/043.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/051.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/06.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/08.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/10.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/11.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai, \u5317\u51fa \u658e\u592a\u90ce \/ Kitade Saitaro"],["material","\u78c1\u5668\u3001\u30de\u30db\u30ac\u30cb\u30fc\u3001\u9ed2\u6a80\u3001\u767d\u8776\u8c9d\u3001\u30a2\u30d0\u30ed\u30f3\u8c9d \/ Porcelain, Mahogany, Ebony, White MOP(Mother of Pearl), Abalone"],["finish","\u30de\u30c3\u30c8\u91c9\u85ac\u3001\u30ac\u30e9\u30b9\u30b3\u30fc\u30c8 \/ mat glaze, Glass coat"],["size","120mm\u00d7100mm H 135mm"]],"desc":"eAT KANAZAWA 2018 \u30c8\u30ed\u30d5\u30a3\u30fc","price":""},{"id":"art_22","title":"\u5408\u9e7f\u6900","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/stratasys_01.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/stratasys_02.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/stratasys_03.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai
\u4eca\u897f \u5eb7\u66a2 \/ Yasunobu Imanishi
\u798f\u6c38 \u7adc\u4e5f \/ Tatsuya Fukunaga "],["material","\u30a2\u30af\u30ea\u30eb\u7cfb\u6a39\u8102 \/ Acrylic resin"],["finish","\u6f06 \/ Japan-Urushi,"],["size","\u03a6175mm ,H 135mm"]],"desc":"\u5171\u540c\u958b\u767a \/ \u682a\u5f0f\u4f1a\u793e\u30b9\u30c8\u30e9\u30bf\u30b7\u30b9\u30fb\u30b8\u30e3\u30d1\u30f3\u3000
\r\n","price":""}]},"chefs":{"works":[{"id":"chefs_0","title":"Landscape ware #007-012","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0122.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/028.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/044.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u78c1\u5668 \/ porcelain"],["finish","\u713c\u304d\u7de0\u3081 \/ high temperature"],["size","\u03c6335mm\u00a0H80mm"]],"desc":"\u5668\u3068\u6599\u7406\u306f\u5927\u5730\u3068\u5efa\u7bc9\u306e\u95a2\u4fc2\u3092\u60f3\u8d77\u3055\u305b\u308b\u3002\u98a8\u666f\u306e\u5668\u3002\u8d77\u4f0f\u3068\u9670\u5f71\u304b\u3089\u6599\u7406\u304c\u306f\u3058\u307e\u308b\u3002","price":""},{"id":"chefs_1","title":"Installation Table ENSO L'asymetrie du calme","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0123.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/029.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/037.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_L_DSC2033.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/052.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/061.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/081.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_L_DSC2062.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/101.jpg"],"data":[["\u4f4f\u6240","\u77f3\u5ddd\u770c\u91d1\u6ca2\u5e02\u6c60\u7530\u753a4\u756a\u4e0133"],["\u4e88\u7d04\u30fb\u554f\u3044\u5408\u308f\u305b","076-208-4052"],["\u55b6\u696d\u6642\u9593","11:30\uff5e13:30\uff08L.O\uff09 18:00\uff5e21:00\uff08L.O\uff09 \u65e5\u66dc\u55b6\u696d"],["\u5b9a\u4f11\u65e5","\u6708\u66dc\u3001\u4e0d\u5b9a\u4f11"]],"desc":"","price":""},{"id":"chefs_2","title":"MENSHO","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0124.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0210.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/038.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_L161220go-213-2.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K03_01_wave-bowl_01\u306e\u30b3\u30d2\u309a\u30fc.jpg"],"data":[["\u4f4f\u6240","\u6771\u4eac\u90fd\u6587\u4eac\u533a\u97f3\u7fbd1-17-16 1F"],["\u4e88\u7d04\u30fb\u554f\u3044\u5408\u308f\u305b","03-6902-2878"],["\u55b6\u696d\u6642\u9593","11:00\u301c15:00 \/ 17:00\u301c21:00"],["\u5b9a\u4f11\u65e5","\u6708\u66dc\u65e5\u3001\u706b\u66dc\u65e5"],["HP","http:\/\/menya-shono.com\/mensho\/<\/a>"]],"desc":"","price":""},{"id":"chefs_3","title":"Restaurant N -\u30a8\u30f3\u30cc-","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_\u30a8\u30f3\u30cc.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0125.jpg"],"data":[["\u4f4f\u6240","\u77f3\u5ddd\u770c\u91d1\u6ca2\u5e02\u672c\u753a2-1-2 \uff11F"],["\u4e88\u7d04\u30fb\u554f\u3044\u5408\u308f\u305b","076-213-8118 "],["\u55b6\u696d\u6642\u9593","\u30e9\u30f3\u30c1 12:00\u301cL.O.13:30(\u91d1\u3001\u571f\u3001\u65e5\u306e\u307f) \u30c7\u30a3\u30ca\u30fc 18:00\u301cL.O.22:30(\u30b3\u30fc\u30b9\u6599\u7406 L.O.20:00)
\u203b\u30b3\u30fc\u30b9\u6599\u7406\u306f\u524d\u65e5\u307e\u3067\u306e\u5b8c\u5168\u4e88\u7d04\u5236"],["\u5b9a\u4f11\u65e5","\u6bce\u9031\u6c34\u66dc\u65e5\u3001\u6708\u4e00\u56de\u4e0d\u5b9a\u4f11"],["HP","
http:\/\/r.goope.jp\/restaurant-n<\/a>"]],"desc":"","price":""},{"id":"chefs_4","title":"\u5341\u6708\u4ead","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0127.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_L02_\u5341\u6708\u4ead-.jpg"],"data":[["\u4f4f\u6240","\u77f3\u5ddd\u770c\u91d1\u6ca2\u5e02\u6771\u5c711-26-16"],["\u4e88\u7d04\u30fb\u554f\u3044\u5408\u308f\u305b","076-253-3321"],["\u55b6\u696d\u65e5","11:30\uff5e14:00\uff08\u30e9\u30f3\u30c1\u30bf\u30a4\u30e0\uff09
14:00\uff5e16:00\uff08\u30c9\u30ea\u30f3\u30af\u30bf\u30a4\u30e0\uff09
18:00\uff5e22:00\uff08\u61d0\u77f3\u6599\u7406\u306e\u307f\u30fb\u8981\u4e88\u7d04\uff09"],["\u5b9a\u4f11\u65e5","\u6c34\u66dc\u4e0d\u5b9a\u4f11"]],"desc":"","price":""},{"id":"chefs_5","title":"Restaurant L'aube","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/K_1.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/K_2.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/K_4_a.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/K_5_a.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/K_6_a.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/K_7_a.jpg"],"data":[["\u4f4f\u6240","\u6771\u4eac\u90fd\u6e2f\u533a\u6771\u9ebb\u5e031-17-9 \u30a2\u30cd\u30c3\u30af\u30b9\u6771\u9ebb\u5e032F"],["\u4e88\u7d04\u30fb\u554f\u3044\u5408\u308f\u305b","03-6441-2682"],["\u55b6\u696d\u6642\u9593","\u663c 12:00 - 15:00\uff08 L.O 13:30 \uff09
\u6bce\u9031\u91d1\u66dc\u65e5\u3068\u55b6\u696d\u65e5\u306e\u571f\u66dc\u65e5\u306e\u307f
\u591c 18:00 - 24:00"],["\u5b9a\u4f11\u65e5","\u6bce\u9031\u65e5\u66dc\u65e5\u3068\u7b2c2\u7b2c4\u571f\u66dc\u65e5 \uff08\u5e74\u672b\u5e74\u59cb\u4f11\u6687\/\u305d\u306e\u4ed6\u81e8\u6642\u4f11\u696d\u9664\u304f\uff09"],["HP","
https:\/\/www.restaurant-laube.com<\/a>"]],"desc":"","price":""},{"id":"chefs_6","title":"HaRe Gastronomia","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/111.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/078.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/172.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/181.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/188.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/193.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/258.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/263.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/396.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/402.jpg"],"data":[["\u4f4f\u6240","\u3012150-0022 \u6771\u4eac\u90fd\u6e0b\u8c37\u533a\u6075\u6bd4\u5bff\u53571-9-4 \u9577\u8c37\u5ddd\u529b\u30d3\u30eb2F"],["\u4e88\u7d04\u30fb\u554f\u3044\u5408\u308f\u305b","\u8981\u4e88\u7d04 \/ 050-3184-0301"],["\u55b6\u696d\u6642\u9593","\u5e73\u65e5\t18:30\uff5e 19:30\uff5e\t20:30\uff5e
\u571f\u30fb\u65e5\uff65\u795d\u65e5 18:00\uff5e 19:00\uff5e\t20:00\uff5e"],["\u5b9a\u4f11\u65e5","\u30fc"],["HP","
https:\/\/www.hare-tokyo.jp<\/a>"],["photo","*Kimihiro*"]],"desc":"","price":""}]},"table":{"works":[{"id":"table_0","title":"scoop","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0128.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0310.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/047.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_scoop_03.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_L_DSC5028.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u9676\u5668 \/ ceramics"],["finish","\u30de\u30c3\u30c8\u91c9\u85ac \/ mat glaze"],["size","L \u03c6260mm H55mm
M \u03c6215mm\u00a0H48mm
S \u03c6150mm\u00a0H40mm"]],"desc":"","price":"L \u00a56,800-\u3000 M \u00a54,800-\u3000S \u00a52,800-\u3000\uff08\u7a0e\u5225\uff09"},{"id":"table_1","title":"wave","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0311.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0129.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/048.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_wave_03.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_L_dish_01-.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u9676\u5668 \/ ceramics"],["finish","\u30de\u30c3\u30c8\u91c9\u85ac \/ mat glaze"],["size","L \u03c6260mm H55mm
M \u03c6215mm\u00a0H48mm
S \u03c6150mm\u00a0H40mm"]],"desc":"","price":"L \u00a56,800-\u3000 M \u00a54,800-\u3000S \u00a52,800-\u3000\uff08\u7a0e\u5225\uff09"},{"id":"table_2","title":"wave bowl","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0130.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0312.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u9676\u5668 \/ ceramics"],["finish","\u30de\u30c3\u30c8\u91c9\u85ac \/ mat glaze"],["size","L \u03c6200mm H75mm
S \u03c6150mm H60mm "]],"desc":"","price":"L \u00a58,000-\u3000\/\u3000S \u00a55,000-\u3000\uff08\u7a0e\u5225\uff09"},{"id":"table_3","title":"coffee cup & soucer","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/053.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0131.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/049.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/062.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/072.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u78c1\u5668 \/ porcelain"],["finish","\u30aa\u30ea\u30b8\u30ca\u30eb\u91c9\u85ac \/ original glaze"],["size","cup-W82 D120mm H60mm
soucer-\u03c6145mm\u00a0H22mm"]],"desc":"","price":"cup \u00a53,700-\u3000\/ saucer \u00a52,500-\uff08\u7a0e\u5225\uff09"},{"id":"table_4","title":"SAKAZUKI_001","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_01_SAKAZUKI68.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/K_SAKAZUKI.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u78c1\u5668 \/ porcelain"],["finish","\u30aa\u30ea\u30b8\u30ca\u30eb\u91c9\u85ac \/ original glaze"],["size","\u03c672mm H47mm"]],"desc":"","price":"\u5404\u8272\u3000\u00a52,500-"},{"id":"table_5","title":"\u516d\u89d2\u5c0f\u9262","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0133.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0215.jpg"],"data":[["artisan","\u67f3\u4e95 \u53cb\u4e00 \/ Yuichi Yanai"],["material","\u78c1\u5668 \/ porcelain"],["finish","\u7d50\u6676\u91c9 \/ crystal glaze"],["size","\u03c692mm\u00a0H50mm"]],"desc":"","price":"\u00a52,800- (\u7a0e\u5225)"}]},"musican":{"solid":[{"id":"solid_0","title":"G1\/CC","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/02.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/03.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/04.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0135.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/056.jpg"],"data":[["Instrument Type","Solid Guitar"],["Strings","6"],["Body","Japanese Cedar (Compression)"],["Neck","Japanese Cedar (Compression)"],["Fingerboard","Ebony"],["Nut wide","43mm"],["Scale Length","324mm (25.5 inch)"],["Frets","22"],["Joint","Bolt On with Silzin Bronze Plate"],["Position Marks","Singular Bar Positions"],["Pickups","Seymour Duncan Humbucker on Nume Leather"],["Machine Head","Gotoh\u00ae SGL510"],["Bridge","Gotoh\u00ae 510UB"],["Electronics","Vol \/ Tone \/ Selector"],["Rod cover","NFC Warranty Tag"],["Finish & Color","Matt Urethane"],["Weight","3.7 kg"]],"desc":"Singular 1 \u6982\u8981
\r\n
\r\n2016\u5e74\u306bSingular\u304c\u6700\u521d\u306b\u767a\u8868\u3057\u305f\u30bd\u30ea\u30c3\u30c9\u30e2\u30c7\u30eb\u3067\u3042\u308a\u3001
\r\n\u30dc\u30c7\u30a3\u30cd\u30c3\u30af\u306b\u4f7f\u7528\u3055\u308c\u308b\u30e1\u30a4\u30f3\u30de\u30c6\u30ea\u30a2\u30eb\u3068\u30d8\u30c3\u30c9\u3001\u6307\u677f\u306b\u4f7f\u7528\u3055\u308c\u308b\u30a8\u30dc\u30cb\u30fc\u306e2\u30c8\u30fc\u30f3\u306e\u7d20\u6750\u3092\u57fa\u672c\u30c7\u30b6\u30a4\u30f3\u3068\u3057\u3001\u72ec\u81ea\u306e\u30b7\u30a7\u30a4\u30d7\u306f\u30d7\u30ec\u30a4\u30e4\u30fc\u3068\u306e\u89aa\u548c\u6027\u3092\u9ad8\u3081\u308b\u305f\u3081\u306b3D\u66f2\u9762\u3067\u69cb\u6210\u3055\u308c\u3001\u30d7\u30ec\u30a4\u30e4\u30fc\u3068\u306e\u4e00\u4f53\u611f\u3001\u72ec\u81ea\u306e\u97f3\u8cea\u3092\u751f\u307f\u51fa\u3057\u3066\u3044\u308b\u3002
\r\n
\r\n\u30cd\u30c3\u30af\u306e\u30b8\u30e7\u30a4\u30f3\u30c8\u306b\u306f\u9285\u9418\u306a\u3069\u3067\u3082\u7528\u3044\u3089\u308c\u308b\u9285\u5408\u91d1\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u305f\u66f2\u9762\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u3092\u4f7f\u7528\u3057\u3066\u304a\u308a
\r\n\u30d0\u30e9\u30f3\u30b9\u306e\u5411\u4e0a\u3068\u89e6\u308c\u305f\u6642\u306e\u624b\u306e\u3042\u305f\u308a\u3092\u30b9\u30e0\u30fc\u30ba\u3067\u6ed1\u3089\u304b\u306a\u3082\u306e\u306b\u3057\u3001
\r\n\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u30de\u30fc\u30af\u306f\u201d\u8996\u8a8d\u6027\u304c\u3042\u308a\u3001\u76ee\u7acb\u305f\u306a\u3044\u3053\u3068\u201d\u3092\u30b3\u30f3\u30bb\u30d7\u30c8\u306b\u3057\u305f\u30d0\u30fc\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u3092\u30c7\u30b6\u30a4\u30f3\u3057\u4e00\u3064\u306e\u8981\u7d20\u3067\u30e1\u30a4\u30f3\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u3068\u30b5\u30a4\u30c9\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u306e\uff12\u3064\u306e\u5f79\u5272\u3092\u679c\u305f\u3059\u3002\u305d\u3057\u3066\u30cf\u30f3\u30c9\u30e1\u30a4\u30c9\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u308b\u30d4\u30c3\u30af\u30a2\u30c3\u30d7\u306b\u306f\u672c\u9769\u3092\u4f7f\u3063\u305f\u30ab\u30d0\u30fc\u3092\u4f7f\u7528\u3057\u3066\u304a\u308a\u6307\u306b\u89e6\u308c\u308b\u3068\u304d\u306e\u30a2\u30bf\u308a\u3092\u3088\u308a\u30b9\u30c8\u30ec\u30b9\u306e\u306a\u3044\u3088\u308a\u81ea\u7136\u306a\u3082\u306e\u306b\u3057\u3066\u3044\u308b\u3002
\r\n
\r\n\u540c\u3058\u7d20\u6750\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u305f\u697d\u5668\u3067\u3082\u5f62\u3084\u69cb\u6210\u306a\u3069\u306e\u30c7\u30b6\u30a4\u30f3\u306b\u3088\u3063\u3066\u97f3\u8cea\u3084\u5f3e\u3044\u305f\u6642\u306e\u611f\u899a\u306f\u7570\u306a\u308b\u3002
\r\n\u968f\u6240\u306b\u60f3\u3044\u304c\u8fbc\u3081\u3089\u308c\u305fSingular\u306e1\u672c\u3092\u624b\u306b\u53d6\u3063\u3066\u3082\u3089\u3048\u308c\u3070\u304d\u3063\u3068\u5206\u304b\u308b\u3060\u308d\u3046\u3002","price":""},{"id":"solid_1","title":"G1\/CC BLK","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/021.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/031.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/041.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0136.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/057.jpg"],"data":[["Instrument Type","Solid Guitar"],["Strings","6"],["Body","Japanese Cedar (Compression)"],["Neck","Japanese Cedar (Compression)"],["Fingerboard","Ebony"],["Nut wide","43mm"],["Scale Length","324mm (25.5 inch)"],["Frets","22"],["Joint","Bolt On with Silzin Bronze Plate"],["Position Marks","Singular Bar Positions"],["Pickups","Handmade Pickup on Nume Leather"],["Machine Head","Gotoh\u00ae SGL510"],["Bridge","Gotoh\u00ae 510UB"],["Electronics","Vol \/ Tone \/ Selector"],["Rod cover","NFC Warranty Tag"],["Finish & Color","Matt Black Urethane"],["Weight","3.6 kg"]],"desc":"Singular 1 \u6982\u8981
\r\n
\r\n2016\u5e74\u306bSingular\u304c\u6700\u521d\u306b\u767a\u8868\u3057\u305f\u30bd\u30ea\u30c3\u30c9\u30e2\u30c7\u30eb\u3067\u3042\u308a\u3001
\r\n\u30dc\u30c7\u30a3\u30cd\u30c3\u30af\u306b\u4f7f\u7528\u3055\u308c\u308b\u30e1\u30a4\u30f3\u30de\u30c6\u30ea\u30a2\u30eb\u3068\u30d8\u30c3\u30c9\u3001\u6307\u677f\u306b\u4f7f\u7528\u3055\u308c\u308b\u30a8\u30dc\u30cb\u30fc\u306e2\u30c8\u30fc\u30f3\u306e\u7d20\u6750\u3092\u57fa\u672c\u30c7\u30b6\u30a4\u30f3\u3068\u3057\u3001\u72ec\u81ea\u306e\u30b7\u30a7\u30a4\u30d7\u306f\u30d7\u30ec\u30a4\u30e4\u30fc\u3068\u306e\u89aa\u548c\u6027\u3092\u9ad8\u3081\u308b\u305f\u3081\u306b3D\u66f2\u9762\u3067\u69cb\u6210\u3055\u308c\u3001\u30d7\u30ec\u30a4\u30e4\u30fc\u3068\u306e\u4e00\u4f53\u611f\u3001\u72ec\u81ea\u306e\u97f3\u8cea\u3092\u751f\u307f\u51fa\u3057\u3066\u3044\u308b\u3002
\r\n
\r\n\u30cd\u30c3\u30af\u306e\u30b8\u30e7\u30a4\u30f3\u30c8\u306b\u306f\u9285\u9418\u306a\u3069\u3067\u3082\u7528\u3044\u3089\u308c\u308b\u9285\u5408\u91d1\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u305f\u66f2\u9762\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u3092\u4f7f\u7528\u3057\u3066\u304a\u308a
\r\n\u30d0\u30e9\u30f3\u30b9\u306e\u5411\u4e0a\u3068\u89e6\u308c\u305f\u6642\u306e\u624b\u306e\u3042\u305f\u308a\u3092\u30b9\u30e0\u30fc\u30ba\u3067\u6ed1\u3089\u304b\u306a\u3082\u306e\u306b\u3057\u3001
\r\n\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u30de\u30fc\u30af\u306f\u201d\u8996\u8a8d\u6027\u304c\u3042\u308a\u3001\u76ee\u7acb\u305f\u306a\u3044\u3053\u3068\u201d\u3092\u30b3\u30f3\u30bb\u30d7\u30c8\u306b\u3057\u305f\u30d0\u30fc\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u3092\u30c7\u30b6\u30a4\u30f3\u3057\u4e00\u3064\u306e\u8981\u7d20\u3067\u30e1\u30a4\u30f3\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u3068\u30b5\u30a4\u30c9\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u306e\uff12\u3064\u306e\u5f79\u5272\u3092\u679c\u305f\u3059\u3002\u305d\u3057\u3066\u30cf\u30f3\u30c9\u30e1\u30a4\u30c9\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u308b\u30d4\u30c3\u30af\u30a2\u30c3\u30d7\u306b\u306f\u672c\u9769\u3092\u4f7f\u3063\u305f\u30ab\u30d0\u30fc\u3092\u4f7f\u7528\u3057\u3066\u304a\u308a\u6307\u306b\u89e6\u308c\u308b\u3068\u304d\u306e\u30a2\u30bf\u308a\u3092\u3088\u308a\u30b9\u30c8\u30ec\u30b9\u306e\u306a\u3044\u3088\u308a\u81ea\u7136\u306a\u3082\u306e\u306b\u3057\u3066\u3044\u308b\u3002
\r\n
\r\n\u540c\u3058\u7d20\u6750\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u305f\u697d\u5668\u3067\u3082\u5f62\u3084\u69cb\u6210\u306a\u3069\u306e\u30c7\u30b6\u30a4\u30f3\u306b\u3088\u3063\u3066\u97f3\u8cea\u3084\u5f3e\u3044\u305f\u6642\u306e\u611f\u899a\u306f\u7570\u306a\u308b\u3002
\r\n\u968f\u6240\u306b\u60f3\u3044\u304c\u8fbc\u3081\u3089\u308c\u305fSingular\u306e1\u672c\u3092\u624b\u306b\u53d6\u3063\u3066\u3082\u3089\u3048\u308c\u3070\u304d\u3063\u3068\u5206\u304b\u308b\u3060\u308d\u3046\u3002","price":""},{"id":"solid_2","title":"B1\/CC","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/022.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/032.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/042.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0137.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/058.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/063.jpg"],"data":[["Instrument Type","Solid Bass"],["Strings","4"],["Body","Japanese Cedar (Compression)"],["Neck","Japanese Cedar (Compression)"],["Fingerboard","Ebony"],["Nut wide","40mm"],["Scale Length","432mm(34 inch)"],["Frets","21"],["Joint","Bolt On with Silzin Bronze Plate"],["Position Marks","Singular Bar Positions"],["Pickups","Handmade Pickup on Nume Leather"],["Machine Head","Gotoh\u00ae GB350"],["Bridge","Badass I"],["Electronics","Passive Type F.Vol \/ R.Vol \/ Tone"],["Rod cover","NFC Warranty Tag"],["Finish & Color","Matt Urethane "],["Weight","3.7 kg"]],"desc":"Singular 1 \u6982\u8981
\r\n
\r\n2016\u5e74\u306bSingular\u304c\u6700\u521d\u306b\u767a\u8868\u3057\u305f\u30bd\u30ea\u30c3\u30c9\u30e2\u30c7\u30eb\u3067\u3042\u308a\u3001
\r\n\u30dc\u30c7\u30a3\u30cd\u30c3\u30af\u306b\u4f7f\u7528\u3055\u308c\u308b\u30e1\u30a4\u30f3\u30de\u30c6\u30ea\u30a2\u30eb\u3068\u30d8\u30c3\u30c9\u3001\u6307\u677f\u306b\u4f7f\u7528\u3055\u308c\u308b\u30a8\u30dc\u30cb\u30fc\u306e2\u30c8\u30fc\u30f3\u306e\u7d20\u6750\u3092\u57fa\u672c\u30c7\u30b6\u30a4\u30f3\u3068\u3057\u3001\u72ec\u81ea\u306e\u30b7\u30a7\u30a4\u30d7\u306f\u30d7\u30ec\u30a4\u30e4\u30fc\u3068\u306e\u89aa\u548c\u6027\u3092\u9ad8\u3081\u308b\u305f\u3081\u306b3D\u66f2\u9762\u3067\u69cb\u6210\u3055\u308c\u3001\u30d7\u30ec\u30a4\u30e4\u30fc\u3068\u306e\u4e00\u4f53\u611f\u3001\u72ec\u81ea\u306e\u97f3\u8cea\u3092\u751f\u307f\u51fa\u3057\u3066\u3044\u308b\u3002
\r\n
\r\n\u30cd\u30c3\u30af\u306e\u30b8\u30e7\u30a4\u30f3\u30c8\u306b\u306f\u9285\u9418\u306a\u3069\u3067\u3082\u7528\u3044\u3089\u308c\u308b\u9285\u5408\u91d1\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u305f\u66f2\u9762\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u3092\u4f7f\u7528\u3057\u3066\u304a\u308a
\r\n\u30d0\u30e9\u30f3\u30b9\u306e\u5411\u4e0a\u3068\u89e6\u308c\u305f\u6642\u306e\u624b\u306e\u3042\u305f\u308a\u3092\u30b9\u30e0\u30fc\u30ba\u3067\u6ed1\u3089\u304b\u306a\u3082\u306e\u306b\u3057\u3001
\r\n\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u30de\u30fc\u30af\u306f\u201d\u8996\u8a8d\u6027\u304c\u3042\u308a\u3001\u76ee\u7acb\u305f\u306a\u3044\u3053\u3068\u201d\u3092\u30b3\u30f3\u30bb\u30d7\u30c8\u306b\u3057\u305f\u30d0\u30fc\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u3092\u30c7\u30b6\u30a4\u30f3\u3057\u4e00\u3064\u306e\u8981\u7d20\u3067\u30e1\u30a4\u30f3\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u3068\u30b5\u30a4\u30c9\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u306e\uff12\u3064\u306e\u5f79\u5272\u3092\u679c\u305f\u3059\u3002\u305d\u3057\u3066\u30cf\u30f3\u30c9\u30e1\u30a4\u30c9\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u308b\u30d4\u30c3\u30af\u30a2\u30c3\u30d7\u306b\u306f\u672c\u9769\u3092\u4f7f\u3063\u305f\u30ab\u30d0\u30fc\u3092\u4f7f\u7528\u3057\u3066\u304a\u308a\u6307\u306b\u89e6\u308c\u308b\u3068\u304d\u306e\u30a2\u30bf\u308a\u3092\u3088\u308a\u30b9\u30c8\u30ec\u30b9\u306e\u306a\u3044\u3088\u308a\u81ea\u7136\u306a\u3082\u306e\u306b\u3057\u3066\u3044\u308b\u3002
\r\n
\r\n\u540c\u3058\u7d20\u6750\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u305f\u697d\u5668\u3067\u3082\u5f62\u3084\u69cb\u6210\u306a\u3069\u306e\u30c7\u30b6\u30a4\u30f3\u306b\u3088\u3063\u3066\u97f3\u8cea\u3084\u5f3e\u3044\u305f\u6642\u306e\u611f\u899a\u306f\u7570\u306a\u308b\u3002
\r\n\u968f\u6240\u306b\u60f3\u3044\u304c\u8fbc\u3081\u3089\u308c\u305fSingular\u306e1\u672c\u3092\u624b\u306b\u53d6\u3063\u3066\u3082\u3089\u3048\u308c\u3070\u304d\u3063\u3068\u5206\u304b\u308b\u3060\u308d\u3046\u3002","price":"480,000- (+Tax)"},{"id":"solid_3","title":"B1\/CC Fretless","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/023.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/033.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/043.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0138.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/059.jpg"],"data":[["Instrument Type","Solid Bass"],["Strings","4"],["Body","Japanese Cedar (Compression)"],["Neck","Japanese Cedar (Compression)"],["Fingerboard","Ebony"],["Nut wide","40mm"],["Scale Length","432mm(34 inch)"],["Frets","Only Fret Lines 1-21"],["Joint","Bolt On with Silzin Bronze Plate"],["Position Marks","Singular Bar Positions"],["Pickups","Handmade Pickup on Nume Leather"],["Machine Head","Gotoh\u00ae GB350"],["Bridge","Badass I"],["Electronics","Passive Type F.Vol \/ R.Vol \/ Tone"],["Rod cover","NFC Warranty Tag"],["Finish & Color","Matt Urethane"],["Weight","3.7 kg"]],"desc":"Singular 1 \u6982\u8981
\r\n
\r\n2016\u5e74\u306bSingular\u304c\u6700\u521d\u306b\u767a\u8868\u3057\u305f\u30bd\u30ea\u30c3\u30c9\u30e2\u30c7\u30eb\u3067\u3042\u308a\u3001
\r\n\u30dc\u30c7\u30a3\u30cd\u30c3\u30af\u306b\u4f7f\u7528\u3055\u308c\u308b\u30e1\u30a4\u30f3\u30de\u30c6\u30ea\u30a2\u30eb\u3068\u30d8\u30c3\u30c9\u3001\u6307\u677f\u306b\u4f7f\u7528\u3055\u308c\u308b\u30a8\u30dc\u30cb\u30fc\u306e2\u30c8\u30fc\u30f3\u306e\u7d20\u6750\u3092\u57fa\u672c\u30c7\u30b6\u30a4\u30f3\u3068\u3057\u3001\u72ec\u81ea\u306e\u30b7\u30a7\u30a4\u30d7\u306f\u30d7\u30ec\u30a4\u30e4\u30fc\u3068\u306e\u89aa\u548c\u6027\u3092\u9ad8\u3081\u308b\u305f\u3081\u306b3D\u66f2\u9762\u3067\u69cb\u6210\u3055\u308c\u3001\u30d7\u30ec\u30a4\u30e4\u30fc\u3068\u306e\u4e00\u4f53\u611f\u3001\u72ec\u81ea\u306e\u97f3\u8cea\u3092\u751f\u307f\u51fa\u3057\u3066\u3044\u308b\u3002
\r\n
\r\n\u30cd\u30c3\u30af\u306e\u30b8\u30e7\u30a4\u30f3\u30c8\u306b\u306f\u9285\u9418\u306a\u3069\u3067\u3082\u7528\u3044\u3089\u308c\u308b\u9285\u5408\u91d1\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u305f\u66f2\u9762\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u3092\u4f7f\u7528\u3057\u3066\u304a\u308a
\r\n\u30d0\u30e9\u30f3\u30b9\u306e\u5411\u4e0a\u3068\u89e6\u308c\u305f\u6642\u306e\u624b\u306e\u3042\u305f\u308a\u3092\u30b9\u30e0\u30fc\u30ba\u3067\u6ed1\u3089\u304b\u306a\u3082\u306e\u306b\u3057\u3001
\r\n\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u30de\u30fc\u30af\u306f\u201d\u8996\u8a8d\u6027\u304c\u3042\u308a\u3001\u76ee\u7acb\u305f\u306a\u3044\u3053\u3068\u201d\u3092\u30b3\u30f3\u30bb\u30d7\u30c8\u306b\u3057\u305f\u30d0\u30fc\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u3092\u30c7\u30b6\u30a4\u30f3\u3057\u4e00\u3064\u306e\u8981\u7d20\u3067\u30e1\u30a4\u30f3\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u3068\u30b5\u30a4\u30c9\u30dd\u30b8\u30b7\u30e7\u30f3\u306e\uff12\u3064\u306e\u5f79\u5272\u3092\u679c\u305f\u3059\u3002\u305d\u3057\u3066\u30cf\u30f3\u30c9\u30e1\u30a4\u30c9\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u308b\u30d4\u30c3\u30af\u30a2\u30c3\u30d7\u306b\u306f\u672c\u9769\u3092\u4f7f\u3063\u305f\u30ab\u30d0\u30fc\u3092\u4f7f\u7528\u3057\u3066\u304a\u308a\u6307\u306b\u89e6\u308c\u308b\u3068\u304d\u306e\u30a2\u30bf\u308a\u3092\u3088\u308a\u30b9\u30c8\u30ec\u30b9\u306e\u306a\u3044\u3088\u308a\u81ea\u7136\u306a\u3082\u306e\u306b\u3057\u3066\u3044\u308b\u3002
\r\n
\r\n\u540c\u3058\u7d20\u6750\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u305f\u697d\u5668\u3067\u3082\u5f62\u3084\u69cb\u6210\u306a\u3069\u306e\u30c7\u30b6\u30a4\u30f3\u306b\u3088\u3063\u3066\u97f3\u8cea\u3084\u5f3e\u3044\u305f\u6642\u306e\u611f\u899a\u306f\u7570\u306a\u308b\u3002
\r\n\u968f\u6240\u306b\u60f3\u3044\u304c\u8fbc\u3081\u3089\u308c\u305fSingular\u306e1\u672c\u3092\u624b\u306b\u53d6\u3063\u3066\u3082\u3089\u3048\u308c\u3070\u304d\u3063\u3068\u5206\u304b\u308b\u3060\u308d\u3046\u3002","price":""},{"id":"solid_4","title":"B1\/M","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/024.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/034.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/044.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0139.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0510.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/064.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/074.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/082.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/092.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/102.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/111.jpg"],"data":[["Instrument Type","Solid Bass"],["Strings","4"],["Body","Maple"],["Neck","Maple 3P"],["Fingerboard","Ebony"],["Nut wide","40mm"],["Scale Length","432mm (34 inch)"],["Frets","21"],["Joint","Bolt On with Silzin Bronze Plate"],["Position Marks","Singular Bar Positions"],["Pickups","Handmade Pickup on Nume Leather"],["Machine Head","Gotoh\u00ae GB350"],["Bridge","Gotoh\u00ae 404BO"],["Electronics","Noll Electronic Vol(Passive\/Active) \/ Balance \/ Tone"],["Rod cover","NFC Warranty Tag"],["Finish & Color","Matt Orange Urethane"],["Weight","3.5 kg"]],"desc":"","price":""}],"hollow":[{"id":"hollow_0","title":"H1\/M","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/025.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/035.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/045.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0140.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0511.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/065.jpg"],"data":[["Instrument Type","Hollow Guitar"],["Strings","6"],["Body","Maple"],["Neck","Maple"],["Fingerboard","Ebony"],["Nut wide","43mm"],["Scale Length","316.5mm(25inch)"],["Frets","22"],["Joint","Set Neck"],["Position Marks","Singular Bar Positions"],["Pickups","Handmade Pick Up P-90 on Nume Leather"],["Machine Head","Gotoh\u00ae SGL510"],["Bridge","Gotoh\u00ae GE103B"],["Electronics","Vol \/ Tone \/ Selector"],["Rod cover","NFC Warranty Tag"],["Finish & Color","Vintage Burst Urethane"],["Weight","3.4 kg"]],"desc":"","price":""},{"id":"hollow_1","title":"H1\/M KK","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/r1_H1_M_KK_TOP.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/r1_H1_M_KK_BACK.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/r1_H1_M_KK_SIDE.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0141.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0512.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/066.jpg"],"data":[["Instrument Type","Hollow Guitar"],["Strings","6"],["Body","Maple"],["Neck","Maple"],["Fingerboard","Ebony"],["Nut wide","43mm"],["Scale Length","316.5mm(25inch)"],["Frets","22"],["Joint","Set Neck"],["Position Marks","Singular Bar Positions"],["Pickups","LINDY FRALIN Pure PAF"],["Machine Head","Gotoh\u00ae SGL510"],["Bridge","Gotoh\u00ae GE103B"],["Electronics","Vol \/ Tone \/ Selector"],["Rod cover","NFC Warranty Tag"],["Finish & Color","Matt Urethane"],["Weight","3.2 kg"]],"desc":"","price":""}],"ukulele":[{"id":"ukulele_0","title":"U1\/PB","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/027.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/037.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/047.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0142.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0513.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/067.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/075.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/083.jpg"],"data":[["Instrument Type","Ukulele"],["Strings","4"],["Body","Fiber Paper"],["Neck","Mahogany"],["Fingerboard","Ebony"],["Scale Length","192mm(15inch)"],["Frets","19"],["Joint","Set Neck"],["Machine Head","Gotoh\u00ae STP-31"],["Bridge","Ebony"],["Finish & Color","Matt Urethane"]],"desc":"","price":""},{"id":"ukulele_1","title":"U1\/PG (Paper Gray)","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/028.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/038.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/048.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0143.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0514.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/068.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/076.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/084.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/093.jpg"],"data":[["Instrument Type","Ukulele"],["Strings","4"],["Body","Fiber Paper"],["Neck","Mahogany"],["Fingerboard","Ebony"],["Nut wide","36.5mm"],["Scale Length","192mm(15inch)"],["Frets","19"],["Joint","Set Neck"],["Machine Head","Gotoh\u00ae STP-31"],["Bridge","Ebony"],["Finish & Color","Glass Coating"]],"desc":"","price":""},{"id":"ukulele_2","title":"U1\/SK","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/029.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/039.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/049.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0144.jpg"],"data":[["Instrument Type","Ukulele"],["Strings","4"],["Body","Spruce \/ Koa"],["Neck","Mahogany"],["Fingerboard","Rosewood"],["Nut wide","36.5mm"],["Scale Length","192mm(15inch)"],["Frets","19"],["Joint","Set Neck"],["Machine Head","Gotoh\u00ae STP-31"],["Bridge","Ebony"],["Finish & Color","Matt Urethane"]],"desc":"","price":""},{"id":"ukulele_3","title":"U2\/JK","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0210.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0310.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0410.png","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0145.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0515.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/069.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/077.jpg"],"data":[["Instrument Type","Ukulele"],["Strings","4"],["Body","Jindai Keyaki"],["Neck","Mahogany"],["Fingerboard","Ebony"],["Nut wide","36.5mm"],["Scale Length","185mm(14.6inch)"],["Frets","19"],["Joint","Set Neck"],["Machine Head","Gotoh\u00ae STP-31"],["Bridge","Ebony"],["Finish & Color","Matt Urethane"]],"desc":"","price":""}],"parts":[{"id":"parts_0","title":"PU_01","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0146.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0217.jpg"],"data":[["Spec","magnetic pickup(selected alnico\u2174) on leather cover"]],"desc":"Singular\u642d\u8f09\u306e\u30d4\u30c3\u30af\u30a2\u30c3\u30d7\u306f\u56fd\u5185\u306e\u719f\u7df4\u3057\u305f\u8077\u4eba\u306b\u3088\u3063\u3066\u72ec\u81ea\u306b\u7814\u7a76\u3092\u91cd\u306d\u3066\u9078\u5b9a\u3057\u305f\u6750\u6599\u3001\u5de5\u6cd5\u3092\u7528\u3044\u3066\u88fd\u4f5c\u3057\u3066\u3044\u308b\u3002
\r\n\u5916\u88c5\u306e\u30ab\u30d0\u30fc\u306f\u672c\u9769\u3092\u4f7f\u7528\u3057\u3066\u304a\u308a\u3001\u6307\u304c\u89e6\u308c\u305f\u6642\u306e\u30a2\u30bf\u30ea\u3092\u3088\u308a\u5fc3\u5730\u3088\u304f\u3001\u30ca\u30c1\u30e5\u30e9\u30eb\u306a\u3082\u306e\u306b\u3057\u3001\u4f7f\u3044\u8fbc\u3080\u3054\u3068\u306b\u98a8\u5408\u3044\u3092\u5897\u3059\u3002","price":""},{"id":"parts_1","title":"Knob_01","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0147.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0218.jpg"],"data":[["material","\u9ed2\u6a80\u3001\u771f\u936e \/ Ebony, Brass"]],"desc":"\u30a8\u30dc\u30cb\u30fc\u3067\u4f5c\u3089\u308c\u305f\u306e\u30c9\u30fc\u30e0\u578b\u30ce\u30d6\u306b1\u672c\u306e\u771f\u936e\u306e\u30e9\u30a4\u30f3\u304c\u5165\u3063\u305f\u30ce\u30d6\u3002
\r\n\u30a8\u30dc\u30cb\u30fc\u3068\u771f\u936e\u306e\u7d20\u6750\u8272\u3092\u6d3b\u304b\u3057\u305f\u30b7\u30f3\u30d7\u30eb\u306a\u69cb\u6210\u3067\u3042\u308a\u3001\u6f14\u594f\u4e0a\u3082\u76ee\u8996\u3057\u3084\u3059\u304f\u306a\u3063\u3066\u3044\u308b","price":""},{"id":"parts_2","title":"Plate_01","img":["http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0148.jpg","http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/0219.jpg"],"data":[["material","\u9752\u9285 \/ copper alloy"]],"desc":"Singular B1\/G1\u306b\u4f7f\u308f\u308c\u3066\u3044\u308b\u30b8\u30e7\u30a4\u30f3\u30c8\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u306f\u30dc\u30c7\u30a3\u30ab\u30fc\u30d6\u306b\u6cbf\u3063\u305f3D\u5f62\u72b6\u306b\u306a\u3063\u3066\u304a\u308a\u30b8\u30e7\u30a4\u30f3\u30c8\u90e8\u306e\u30a6\u30a7\u30a4\u30c8\u3092\u7a3c\u3050\u4ee5\u5916\u306b\u3082\u89e6\u308c\u305f\u6642\u306e\u624b\u306e\u30a2\u30bf\u30ea\u3092\u6ed1\u3089\u304b\u3067\u30b9\u30c8\u30ec\u30b9\u306e\u306a\u3044\u3082\u306e\u306b\u3057\u3066\u3044\u308b\u3002
\r\n\u3053\u306e\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u306f\u5bcc\u5c71\u770c\u9ad8\u5ca1\u5e02\u306e\u92f3\u9020\u6280\u8853\u306b\u3088\u3063\u3066\u4f5c\u3089\u308c\u3066\u304a\u308a\u3001\u9285\u5408\u91d1\u304c\u6301\u3064\u7d20\u6750\u611f\u306f\u4f7f\u308f\u308c\u308b\u3054\u3068\u306b\u8868\u60c5\u3092\u5909\u3048\u3066\u3044\u304f\u3002","price":""}]},"project":{"works":[{"id":"project_0","thumb":"http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/01_01.jpg","href":"\/project\/001","title":"\u77f3\u5ddd\u6a39\u8102\u5de5\u696d\u682a\u5f0f\u4f1a\u793e"},{"id":"project_1","thumb":"http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/02_02.jpg","href":"\/project\/002","title":"VIVITA"},{"id":"project_2","thumb":"http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/01.jpg","href":"\/project\/003","title":"tsumug"},{"id":"project_3","thumb":"http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/01_02.jpg","href":"\/project\/004","title":"\u30ed\u30fc\u30c8\u88fd\u85ac"},{"id":"project_4","thumb":"http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/01_06.jpg","href":"\/project\/005","title":"\u6587\u82b8\u6625\u79cb project"},{"id":"project_5","thumb":"http:\/\/secca.co.jp\/wp\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/01_011.jpg","href":"\/project\/006","title":"Audio Technica"}]}}